Negativ til veterinærstudenter til Sandnes

Det er bedre å holde veterinærutdanningen samlet i Oslo-området enn å legge deler av den til Sandnes, mener lederen av komiteen som har vurdert høyere landbruksutdannelse.