75 er ingen alder!

Agnes og Arne Rettedal kjem rett frå frisøren, slik saligstatsministerkandidat Jagland gjorde det i si tid. Men dei er ikkjekalla til kongens bord, tvert om slår dei sine eigne dører vidtåpne: I dag er Arne Rettedal 75 år! Og det er sol i hagen deira,ekteparet ønsker oss velkomne og serverer kaffi. Dei store kampaneer forbi, men han kjøper Oslo-avisene kvar dag, følgjer med, serframover.