Skretting vil produsere mer

Fiskefôrprodusent T. Skretting i Hillevåg vil ha bort taket for produksjon og for— sikrer at dette ikke medfører mer lukt. Naboene protesterer.