Ville ha bolig - fikk fengsel

Da sosialkonsulenten ikke hadde noen bolig å tilby, gikk den husløse til angrep.