Trusler mot døtre også i Stavanger

Verken krisesenteret i Stavanger eller politiet er overrasket over æresdrapet i Sverige. Trusler om vold mot gifteklare jenter skjer også her.