Klart for nye Bryneheimen

45 millioner kroner sikrer 54 sykehjemsplasser på Bryneheimen i 2004. Røykerom blir det også, til Martin Times glede.