Kartlegging av mini-kraftverk

I 1945 var det 2000 mini-kraftverk her i landet — ti ganger så mange som i dag.