Stadion til Jåttå med lite forbehold

Stavanger formannskap vedtok med stort flertall å gi Viking 50millioner kroner og gratis tomt i Jåttåvågen, i tråd med rådmannensforslag til vedtak. Men Arbeiderpartiet sliter fortsatt medformuleringene.