Sentrum drømmer om rådhus og parkering

Sju møter for nærings— drivende i sentrum er gjennomført. Resultatet er nesten 100 friske innspill.