To naboland får politikerbesøk

Utvalgene for kommunalteknikk og byutvikling drar i mai utenlands for å søke inspirasjon og faglig vekst.