Båtsatsing på Jørpeland

På Jørpeland sjøsettes planer om to småbåthavner med til sammen 140 nye båtplasser.