Knivvolden under kontroll i Stavanger

Politiet i Stavanger har ikke opplevd noen økning i antallvoldstilfeller med kniv de siste 20 årene. Stavanger tingrett kanbekrefte dette.