Kritikk fra høykommissæren

Dersom dere skal fortsette hjelpearbeidet i Bosnia, bør dere overlate koordineringen av hjelpen til oss.