For mange ungdomsskular

Ungdomsskulane bør sentraliserast, av pedagogiske og sosiale årsaker, oppmodar rådmann Nils I. Korsvoll i Suldal.