Avhengig av kulvert

En forutsetning for å klare å åpne Norestraen for allmuen igjen, erat biltrafikken blir lagt inn under jernbanesporet, menerbyplansjef Jan A. Bekkeheien.