Tillet stor utbygging

Byplansjefen foreslår at det kan byggjast 35 hytter, 32 naust/brygger og 3 felles brygger/naustanlegg på Ådnøy nord i Høgsfjorden.