Krever sentrums-planen skrinlagt

Forslaget om ny sjøfront på Forsand vekker protester. Kampen for å bevare strandsonen er i gang.