Støtte til lyngbrenning

Bønder lokkes med halv timelønn, 55 kroner, for å holde kulturmark i hevd med rydding og brenning.