Ikke sauesalg fra scrapie-gård

TIME: Fylkesveterinæren for Rogaland og Agder opplyser at det ikke har vært salg av sauer de siste ti årene fra det scrapie-rammede bruket på Njå i Time.