Stavanger får makt og ansvar

Stavanger ville ta barnevern, kulturvern og rusoppgaver fra fylket,mens staten skulle loppes for Aetat og trygd. Statsråd Erna Solbergsier delvis ja.