30 dagers fengsel for slag og trusler

En 44 år gammel mann fra Stavanger har fått 30 dagers betinget fengsel med to års prøvetid for vold og trusler mot en kvinnelig nabo høsten 2001.