- Gamle damer tror ikke vi kan stelle barn

De fleste i Norge føder barn når de nærmer seg 30 års alderen. Mendet er godt mulig å være en like god mor når man selv er bare 18år. Det mener iallfall Vigdis, Meika og Lise.