Parkering i fjell på Sinnes

— Et flott initiativ, hilser ordfører Torjus Kvæven det nye, private reguleringsforslaget for Sinnes.