Millionutgifter for å terrorsikre havnene

Millionene vil måtte rulle når terminaler og havner i Stavanger havnedistrikt skal sikres mot terror innen 1. juli 2004.