Bygger bolig i silo ved Jærhavet

Bjørn Ove Rosland har startet arbeidet med å gjøre siloen på gården om til bolig med svømmebasseng og kanskje Jærhavets flotteste utsikt.