Innbydende Suldal

MERKING: Mens frivillige i gamle dager gikk på ski og kvistetløypene, skjer det nå med snøscooter. Ellers hadde det faktisk ikkevært praktisk mulig her oppe på østsiden av Blåsjø-magasinet iSuldal.