Ryfylkesamarbeidet krymper

Kommunetoppene er enige om å redusere omfanget av Ryfylkesamarbeidet.