Stengningen skapte strid og spetakkel

Det ble et spetakkel uten like da formannskapet i Stavanger høsten 1989 vedtok å stenge Haakon VII gate og Domkirkeplassen for busstrafikk.