Færre bein å fordela

Merk deg at det nye fylkestinget har 47 medlemmer som er ti færre enn dagens fylkesting. Fylkesutvalet blir minska frå 15 til 13 medlemmer.