Også jærbuar trivst i blokk

Folk i Hå skal bu tettare. Inger og Alv Tengs Zachariassen har tekesin del av fortettinga, og stortrivst med det.