Mannen i svart

— Hvorfor er du egentlig gateprest, Per Arne Tengesdal?