En Wergeland i rødt

Veggene på kontoret til Steinar Wergeland er utelukkende prydet avfire rammer på veggene og deres innhold. I to av dem hengerhenholdsvis et kart fra 1757 og et fra 1851. I de to siste hengerto moderne kunstverk.