- Levér ulovlige skytevåpen straks

Det er ingen grunn til nøle. Du får amnesti dersom du frivillig leverer inn ulovlige våpen.