Kolumbus vil hjelpe SiR-ansatte

Kolumbus og SiR-ledelsen skal sammen prøve å minske parkeringsproblemene ved sjukehuset.