Folkemøter - uten folket

19 tilhørere hørte Reme og Zazzera snakke om eldreomsorg i går. Like mange fulgte alkoholdebatten samme kveld. Hvorfor så få?