Kunst skal løfte kjøpesenter

For å skille seg ut i konkurransen, tar kjøpesentra nå i bruk kunsten for å trekke til seg kunder.