Skjelver for politistasjonen

Sandnes politistasjon årelates for folk. Innen årsskiftet skaltallet på tjenestemenn reduseres fra 89 til 59. De 30 får og harfått ny base i Stavanger.