- Vi trenger en ny runde om avrusning

To dødsfall i husvillarresten i Stavanger siden 2000 gjør at legevakt, politi og helsemyndighetene må se på hva som må gjøres innen akutt avrusning.