- En berikelse for byen

I mange år skjedde det lite på boligfronten i bykjernen. Huseierne satset nesten bare på butikklokaler, spisesteder eller kontorer.