Forureiningslova kan brukast i retten

Advokat Arne Oftedal meiner forureiningslova kan bli sentral i ei eventuell rettssak om legionella.