Sikrer internasjonalt kunstnerverksted

Kultursjefen mener videre drift av Internasjonalt kunstverksted for ungdom må være en forutsetning for å ta imot 90 flyktninger neste år. Rådmannen blar opp.