Bikkjeslagsmål i retten

Ranveig Solheims hund ble drept av naboens. Solheim brakk armen dahun forsøkte å stanse angrepet. Nå krever hun erstatning av naboen.