Ja til 62 nye flyktningar til Sandnes

Utval for levekår går inn for at Sandnes tar imot 62 flyktningar neste år. Av desse blir sju einslege mindreårige.