Denne rypa har kostet 10.000 kroner

Han har leid 20.000 dekar i Njardarheim og tilbyr rypejakt, tre retters middag og oppredde senger. Fra Sigurdsheller.