- Uredelig om Lyse

Per A. Thorbjørnsen (V) synes det er uredelig at det har sirkulert «hemmelig» info for å påvirke politikerne til å si ja til gassnett på Nord-Jæren.