- Vi har strukket oss alt for langt

Ekstravakter på kvelder og i helgene fører til at personalet får større belastninger.