Pionèrarbeid fra Egersund-forfatter

— Egentlig et tema som bare snakkes om i festtaler, sier forfatteren Ingrid Worning Berglyd fra Egersund. Helt fra hun var nyutdannet lærer i 1960-årene har samarbeidet mellom skole og hjem opptatt henne.