Seks gode måter å lokke kunden

Detaljhandel er en daglig krig for å være mest tiltrekkende. Vinneren får kunden til å komme igjen og igjen. I det 21. århundret har vi for mange produkter, for mange butikker, men ikke flere kunder å slåss om.