Anmeldt etter trusler i pølsekø

Forsvarsadvokatene Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt er de fornærmede og kronvitnene i en trusselsak som skal opp for retten i Stavanger i juni.