Ber for bygdesubsidier

JØRPELAND: Strand Bondelag håper inderlig at Strand kommune ser seg råd til å forlenge prosjektet Bygdeutvikling i ytre Ryfylke (BU).